TEAMBUILDING

Teambuilding, budowanie zespołów

Budowanie zespołu poprzez aktywne działanie. Tak w dużym uproszczeniu możemy zdefiniować teambuilding. I właśnie na te dwa czynniki mocno stawiamy organizując atrakcje dla grup, które chcą działać efektywniej. Musi być na prawdę dynamicznie i musi być nastawienie na współdziałanie.

IMPREZY WIECZORNE

ATRAKCJE I SHOW

Prawdziwe wzmacnianie zespołów

Specjalnie przygotowujemy ćwiczenia teambuildingowe tak, aby miały one charakter czysto zespołowy. Staramy się, aby podczas wspólnych działań, nie tylko dobrze się bawić, ale przede wszystkim sprostać stawianym nam celom. W końcu teambuilding to, według nas skarbnica wiedzy o człowieku. Jest to doskonały sposób, aby dowiedzieć się kim są ludzie, z którymi pracujesz i kim jesteś sam. Być może teambuilding to sposób, aby zrozumieć na co tak naprawdę cię stać.
Prowadząc odpowiednio skonstruowane ćwiczenia i tzw. zarządzanie zasobami zespołu, uczestnicy posiądą wiedzę na temat funkcjonowania ich teamu i umiejętność wprowadzania zmian.

Komunikacja i współdziałanie

Taki trening długofalowo wpłynie na poprawę funkcjonowanie grupy.
W ten sposób kładziemy nacisk na komunikację interpersonalną, charakterystykę pracy w zespole, reguły pracy w zespole, podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem, a także odkrycie zasobów indywidualnych jak i jednostki funkcjonującej w grupie za pomocą technik psychologicznych, które są informacją dla nich samych i leaderów o możliwościach zespołu. Wszystkie ćwiczenia teambuildingowe mają charakter warsztatowo – treningowy, gdzie dominującą funkcję spełniają zadania, gry, ćwiczenia, symulacje, analizy przypadków etc.

Teoria a rzeczywistość

Wszystko to może brzmi bardzo poważnie, ale gwarantujemy Wam, że w trakcie naszych teambuildingów, zupełnie się nie zorientujecie, że wszystkie te mechanizmy zostały uruchomione. Stawiamy na integrację przez zabawę i tak właśnie się to odbywa. Teambuilding rozwija, pogłębia, ale przede wszystkim integruje.  Pomaga także rozwiązywać problemy komunikacyjne w zespole i poprawić skuteczność jego działania. Ale ponad wszystko, teambuilding musi być wyzwaniem i przygodą.

Zespół

W przypadku teambuildingów liczy się zespół i usprawnienie jego działań. Stawiamy na integrację i współdziałanie.