My, zawitaliśmy do serwisu. Nowego serwisu. I zrobiliśmy z niego salę bankietową. A zaproszeni goście tego wieczora bawili się na wykwintnej sali a już następnego dnia mogą wjechać tam ciężkim sprzętem.