TEAM BUILDING

Team building to, według nas skarbnica wiedzy o człowieku. Dlatego właśnie w tym przypadku pracę naszego zespołu kierują psychologowie. Tylko w ten sposób pracodawca dowie się kim są jego „ludzie” i być może tylko w ten sposób pracownik dowie się kim jest on sam i na co go stać.

Prowadząc odpowiednie ćwiczenia psychologiczne i tzw. zarządzanie zasobami zespołu, uczestnicy posiądą wiedzę na temat funkcjonowania ich zespołu i umiejętność wprowadzania zmian, co w konsekwencji poprawi funkcjonowanie grupy.

W ten sposób kładziemy nacisk na komunikację interpersonalną, charakterystykę pracy w zespole, reguły pracy w zespole, podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem, a także odkrycie zasobów indywidualnych jak i jednostki funkcjonuj±cej w grupie za pomoc± technik psychologicznych, które są informacją dla nich samych i organizatora o możliwościach uczestników.

Imprezy integracyjne świetnie służą technikom budowania efektywnego zespołu. Wszystkie ćwiczenia mają charakter warsztatowo – treningowy, gdzie dominującę funkcję spełniają zadania, gry, ćwiczenia, symulacje, analizy przypadków etc.

Team building rozwija, pogłębia, ale przede wszystkim integruje. Team building pomaga rozwiązywać problemy komunikacyjne w zespole i poprawić skuteczność jego działania. Team building może być przygodą.